Veiligheidskeuring Lasmachines

In 2014 zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 veranderd naar van een vrijblijvende naar een verplichte wetgeving. In deze NEN-normen is vastgelegd dat dragende staalconstructies voorzien moeten zijn van een CE-markering.
Beschreven in deze norm is dat lasmachines periodiek gekeurd, gekalibreerd en gevalideerd moeten worden om de correcte werking van de machine te kunnen vaststellen.

Metaalbewerkingsbedrijven hebben daarmee de verantwoordelijkheid gekregen om oa hun lasmachines volgens een aantal normen te toetsen op correcte werken en veiligheid.

 

Elektrische veiligheidskeuring (NEN 3140)
Indien een bedrijf geen kwaliteitssysteem hanteert geldt de Arbowet. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (of kortweg Arbobesluit) is het de taak van de werkgever om te zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig zijn om te gebruiken. Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Door toereikend (periodiek) onderhoud en inspectie kan de werkgever dit dus aantonen.

De bedrijfsvoering van elektrische installaties is geregeld in de normen NEN-EN 50110-1 (de algemene Europese bepalingen) en NEN 3140 (de aanvullende Nederlandse bepalingen). De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn sinds april 2011 volledig met elkaar geïntegreerd.
Lasmachine fabrikanten eisen dat hun lasapparatuur volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-4 periodiek wordt geïnspecteerd en gekeurd. NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Bij deze keuring wordt een visuele inspectie uitgevoerd en een inspectie door metingen en beproevingen.

De bevindingen worden in een keuringscertificaat gedocumenteerd en er wordt bij een goedkeuring een NEN 3140 keuringslabel met datum geplaatst, zodat je kunt zien dat de machine is gekeurd en wanneer de volgende inspectie nodig is.

Nadat een lasmachine is gerepareerd moet er altijd een nieuwe keuring plaatsvinden, tenzij het gaat om minimale reparaties, zoals het vervangen van een lampje, etc. De verantwoording ligt bij de werkgever of installatieverantwoordelijke. Hij doet een risicoanalyse (NEN 3140 bepaling 5.3.3.101.3).

 

Validatie (NEN-EN 50504)

Fabrikanten willen graag aan hun markt laten zien dat ze aan de wettelijke eisen voldoen en dat ze zelfs meer te bieden hebben. Dit kan door middel van (vrijwillige) certificering.

Om aan bijvoorbeeld de norm NEN-EN 1090 of NEN-EN-ISO 3834 te kunnen voldoen, is vaak alleen een elektrische veiligheidskeuring volgens NEN 3140 niet voldoende. Uw lasmachine moet dan ook worden onderhouden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-4 en dit moet soms ook worden gedocumenteerd.
Tevens moet de lasmachine volgens de in de norm NEN-EN 50504 bepaalde richtlijnen gevalideerd worden, wat inhoudt:

Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven ampèrage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. De betreffende lasmachine wordt aangesloten op een gekalibreerde meetunit met weerstandskast waarmee de aangegeven ampèrage en voltage worden vergeleken. De afgelezen waardes en eventuele afwijkingen hiervan worden gedocumenteerd.