NEN 360 – 361 – 365

Dok88 keurt uw Valbeveiliging

Met de komst van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. Valbeveiligingsmiddelen welke door een werkgever beschikbaar worden gesteld aan werknemers, behoren tot de categorie arbeidsmiddelen en dienen dus te worden gekeurd.

Het arbobesluit stelt dat de werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot valbeveiligingsmiddelen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Dit valt onder de zorgplicht van de werkgever.

De betrouwbaarheid van ieder valbeveiligingssysteem staat of valt met een goede installatie, adequaat onderhoud en gebruik. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is het verplicht om zowel mobiele valbeveiliging (persoonlijk beschermingsmiddel) als permanente valbeveiliging periodiek te laten keuren door een bevoegde instantie.

Naast keuringen van valbeveiliging kunt u bij ons terecht voor het keuren van trappen, ladder’s en steiger’s volgens NEN 2484 en NEN 1004 en het keuren  van elektrotechnische arbeidsmiddelen. Daarnaast voeren onze keurmeesters veiligheidskeuringen uit voor lasmachines en zijn we gespecialiseerd in het valideren van lasmachines.

Al uw benodigdheden voor periodieke keuringen onder 1 dak!


Gespecialiseerde Keuring Software

Wanneer je als bedrijf te maken hebt met veel apparaten / materialen die gekeurd dienen te worden, is onze ervaring, dat dat gepaard gaat met een hoop administratie. En laat die administratie nou net een belangrijkste onderdeel zijn van je keuringen. Om die reden ondersteunen wij onze klanten met gespecialiseerde software. Zo zorgt Dok88 Projects dat uw certificaten op orde zijn en uw periodieke keuringen op tijd plaatsvinden en gebruiken wij gespecialiseerde software. Deze software biedt u online de mogelijkheid om uw certificaten in te zien en de actuele status van uw lopende keuringen. Wilt u meer weten over de NEN 360-361-365 keuringen? En/of onze andere NEN keuringen? Neem dan contact met ons op!

De keurmeesters van Dok88 organiseren met veel plezier ook uw keuringen!